PROGRAM MSK 2020
 
Termín podání žádosti 
 
16.09.2019 - 11.10.2019

 

   ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OTU

 

Ostravská tělovýchovná unie (OTU)

je spolek sdružených subjektů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost. OTU tak sdružuje především sportovní kluby a tělovýchovné jednoty působící na území Města Ostravy. OTU může rovněž sdružovat organizační složky/články národních sportovních svazů ustavené či zřízené dle stanov těchto svazů sdružených v České unii sportu, které provozují svou činnost na území Města Ostravy. Sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a složky / články národních sportovních svazů jsou členskými subjekty OTU.

                                          

Součástí OTU je Servisní centrum sportu, které poskytuje bezplatné právní, ekonomické, organizační a propagační služby sdruženým subjektům v oblasti NOZ, stanov, majetkových a smluvních vztahů. Dále poskytuje poradenské služby v oblasti účetnictví, podávání žádostí o granty a dotace včetně jejich vyúčtování. Informační služby jsou poskytovány prostřednictví webových stránek OTU (zveřejňováním kalendáře akcí, oceňování dobrovolníků ve sportu, ankety a další).

                                                                          

Ostravská tělovýchovná unie je spoluzakladatelem Centra individuálních sportů Ostrava (CISO), které podporuje 84 talentovaných sportovců a 50 trenérů Města Ostravy a Moravskoslezského kraje  v 24 olympijských sportech - https://www.ciso.cz/

 

Česká unie sportu (ČUS)

vznikla 27. dubna 2013 formou transformace a změny názvu ČSTV a je dobrovolným sdružením sportovních svazů s celostátní působností, kdy posláním ČUS je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu.

K 31.12.2019 je v řádném členství v OTU 10 městských sportovních svazů, 126 TJ – SK s 31 937 členy.

                                                         

Pasport

Ve vlastnictví 40 tělovýchovných jednot a sportovních klubů je majetek (hřiště, tělocvičny, soc. zařízení a jiné) v celkové hodnotě 101 milionů Kč. 

                     

 

                     

           OSTRAVSKÁ

   TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE 

          IČ 00436071

právní forma : spolek zapsán u KS v Ostravě - sp.zn. L 2469       

       

             

 

 

Prodej parcely o výměře 4. 510 m2 v obci Jakartovice, okres Opava, katastrální území Deštné. Forma prodeje je obálková metoda, kdy do 15. 9. 2021 zašlete na naše sídlo OTU kupní cenu. Minimální stanovená cena je 150. 000 Kč. Více info na emailu otu@otu.cz

 

PROGRAM MSK 2020
 
Termín podání žádosti 
 
16.09.2019 - 11.10.2019

 

 

 

Partneři:

 

   

 


    

Kontakt

Ostravská tělovýchovná unie Nám. Sv. Čecha 518/10
Ostrava - Přívoz
PSČ 702 00
tel. +420 602 227 350
otu@otu.cz